Balanç i programa electoral

Balanç i programa

Balanç 2015-2018: quatre anys de treball incansable en defensa de la plantilla!

Durant els darrers quatre anys de mandat, els representants d’UOB han tengut un sol nord, una sola guia: la defensa dels drets laborals. Aquesta tasca, no té caducitat ni pot tenir aturador. Hi ha molta de feina començada i molta de feina per fer! En tot cas, modestament i sense triomfalismes, ens sentim amb el deure complert. Hem fet i volem seguir fent tot el possible per protegir les persones i les famílies al darrera. La plantilla, la nostra raó de ser, s’ho mereix! A ella ens devem i a ella brindam la nostra feina. I ara correspon a la plantilla revalidar-nos o no la confiança amb el seu vot a les eleccions del dimecres, 28 de novembre!

Programa 2019-2022 – Punts bàsics

La travessia pel desert de l’etapa BMN, en general, no ens va reportar altra cosa que retallades i retrocessos en tots els fronts. No podem dir, però, que haguem arribat a cap terra promesa. Caldrà esperar i, sobretot, vigilar. Celebram que el sindicat que ha permès totes les retallades (excepte en finançament sindical?) abanderi ara ‘recuperar drets’. Bravo! En tot cas, tu decidiràs, amb el teu suport, que UOB pugui o no fiscalitzar els acords que es facin d’ara en endavant a BANKIA, no sigui cosa que, a l’hora de recuperar, els passi per malla tot allò que ens varen retirar i espoliar en l’etapa BMN. Volem recordar que a les meses negociadores de Bankia no hi ha cap representant de les Illes Balears, llevat dels d’UOB. I pensam que així seguirà essent sempre que comptem amb el suport electoral suficient. Les eleccions són per comitè i província, que en el nostre cas coincideix amb una comunitat autònoma insular! El vot a les illes Balears, per tant, esdevé cabdal!

Què farem en aquest nou mandat?:

 • Continuar i reforçar la defensa de les persones, en tots els àmbits: l’intern de l’empresa (comissions negociadores), administratiu (Inspecció de Treball) i judicial (en totes les instàncies).
 • Reforçar la lluita contra la mobilitat geogràfica fora de l’illa de residència quan aquesta es plantegi per part de patronal i/o sindicats tant en el Conveni Col·lectiu com en pactes d’empresa.
 • El mateix podem dir del plus de residència. Als que no el perceben perquè no viuen en comunitats insulars, Ceuta o Melilla, els és indiferent o, si més no, no prioritari, quan empresa o patronal plantegen la seva eliminació o desnaturalització.
 • Lluitar contra la manca de recursos humans a la xarxa d’oficines.
 • Respondre amb agilitat contra la pressió dels directius.
 • Desmuntar els espigueos directius que provoquen indefensió als treballadors.
 • Lluitar contra la profanació del marc horari legal (“convidades”, formació “obligatòria”, tallers de funnel, gran quantitat de reunions als horabaixes, cridades i correus a la mala hora que eviten la necessària desconnexió laboral i el gaudi de les hores de família…). Seguir vindicant un control horari que eviti que la jornada anual, inclosa la formació d’obligat compliment per a desenvolupar la nostra feina, superi el límit convencional (1680 hores anuals).
 • Vigilar especialment els eventuals desplegaments i replegaments ‘departamentals’ que puguin afectar els treballadors ubicats en edificis singulars. En aquest àmbit serà clau la composició del Comitè de l’Edifici Ter, com explicarem en un proper comunicat.
 • Tots els treballadors de Bankia gaudeixen de targeta sanitària. Tots? Encara no! Seguirem vindicant les assegurances de vida i salut que ens varen retirar amb l’ERO de BMN i, alhora, millors condicions per a les pòlisses col·lectives que tenim en marxa, pròpies o de tercers.
 • Atendre, des del Comitè Estatal de Seguretat i Salut, situacions personals crítiques.
 • Vindicar la millora de les instal·lacions i infraestructures d’atenció al públic, on anam per darrera de la competència (una altra repercussió negativa de l’etapa BMN).
 • Vigilar els sistemes de retribució i ascens associats a la classificació d’oficines, el sistema PDP i el sistema de retribució variable, per fer-los cada vegada més justs i transparents. Defensar reivindicacions individuals o col·lectives que siguin de justícia en aquest àmbit.
 • Exigir millores en les condicions d’operacions actives i passives, en virtut de la situació arrossegada del passat (per exemple, utilització del préstec 2n habitatge com a complement del 1r, ja que a les Illes l’import d’aquest no bastava, tipus terra, etc.)
 • Vigilar la prestació social complementària (pla de pensions), ara dins Bankia. Extremar la vigilància sobre les inversions per evitar noves baixades de drets. Seguir denunciant les baixades de drets patides a l’etapa BMN gràcies als acords signats per BMN, UGT i CCOO. (Només que haguessin agafat la data de transformació un any abans de la triada finalment, com va demanar UOB, sí que hagessin ‘respectat escrupolosament’ els drets consolidats. Per què no ho varen fer?)
 • Donar suport i coordinar reclamacions individuals. Per exemple, les derivades de l’ERO Bankia 2018, pel temps de servei no computat per l’empresa. (Dos treballadors acomiadats dins l’ERO, defensats per la nostra assessoria jurídica, ja han tingut la vista oral, esperam que els donin la raó i que sigui la primera sentència favorable de moltes.)
 • Abans de la fusió, Bankia va reconèixer el temps d’experiència per contractes temporals anteriors. Lluitarem per estendre aquest reconeixement als treballadors ex-BMN. Cas que no sigui així, UOB impulsarà i coordinarà una bateria de demandes judicials.
 • Atendre la carpeta d’aspectes col·lectius judicialitzats temps enrere: externalitzacions declarades frau de llei (signades per BMN i UGT) i el balanceo (comentat en un comunicat anterior).
 • Vindicar la convocatòria interna i la voluntarietat per a totes les places que duguin associada una retribució o condicions laborals més enllà del Conveni Col·lectiu.
 • Vigilar la política de formació, selecció i, en el seu cas, les contractacions externes.
 • Corregir el desequilibri que pateixen les dones en els llocs de nivell.
 • Representar i defensar la plantilla a la Junta General d’Accionistes de Bankia, en virtut de la condició d’accionista d’UOB.
 • Reunir i consultar la plantilla en temes d’especial rellevància col·lectiva.
 • Optimitzar l’estabilitat laboral.
 • Durant la propera negociació del Conveni Col·lectiu, fer les accions adients per evitar la laminació del plus de residència i la (precària) protecció contra la mobilitat geogràfica.
 • Mantenir la informació permanent a la plantilla.
 • Renovar el serveis d’assessoria jurídica i fiscal, atès el bon servei prestat, complementant-los en allò necessari sempre amb professionals independents.
 • Vigilar els protocols contra els setges psicològics i sexuals.
 • En el proper congrés del sindicat (2019), renovar els òrgans executius després del satisfactori rodatge del nou equip de feina en els darrers mesos.
 • Contribuir humanament i econòmicament a accions solidàries.
 • Disposar d’una bona tresoreria sindical per atendre qualsevol imprevist.
 • Seguir lluitant contra l’especulació urbanística a l’entorn de Can Tàpera.
 • Tot i l’expulsió de clients i treballadors de la nova Fundació Sa Nostra, col·laborar en tot allò que sigui d’interès mutu.
 • Lluitar, a tots els nivells, contra la corrupció.
 • Ser lleials al nostre triple lema des de 1881: TREBALL, CULTURA i ESTALVI!

Si vols que et defensi un equip jove format íntegrament per professionals de BANKIA i no per sindicalistes criats de dos amos…

Si vols seguretat i compromís…

EL 28N, VOTA UOB!

UOB, sempre al teu costat, fent feina per millorar!