Previsions són previsions

Les previsions són ‘previsions’ i els objectius que no són assolibles no són ‘objectius’

La pretensió d’obligar a fer previsions de futur o de fer prendre coneixement d’objectius imposats de manera unilateral per l’empresari pretén, en el rerefons, ampliar les obligacions contractuals. Amb la seva acceptació, la Direcció pot utilitzar la informació com si fos un nou compromís i pot al·legar incompliment per iniciar expedients sancionadors. Quant als objectius, per ser-ho, han de ser assolibles. Vius a caure en paranys. Les obligacions laborals tenen uns límits!

Les direccions de les oficines que siguin emplaçades a enviar correus amb previsions o a prendre coneixement d’objectius imposats que siguin clarament inassolibles, al final i abans de la signatura, o en el camps observacions, per a la salvaguarda dels drets laborals i per tal d’evitar un ús indegut de la informació comunicada, poden afegir aquest paràgraf redactat per la nostra assessoria jurídica (a la versió en castellà d’aquesta entrada web les teniu traduïdes):

Per a previsions ‘pròpies’

Aquestes previsions, purament estimatives i limitades a la informació parcial que s’ha pogut obtenir dels clients entrevistats, s’ajusten a criteris de naturalesa ondulatòria i, per tant, inevitablement subjectes a fluctuacions del negoci, totalment alienes i independents a la voluntat de la direcció de l’oficina i de tots els membres de la seva plantilla.

Per a objectius que ens imposin

Si els objectius són clarament inassolibles atenent a les xifres de semestres anteriors i la seva tendència, recomanam triar l’opció de no conforme, tot especificant el motiu. I en tot cas (conforme o no), recomanam afegir:

Aquests objectius queden inevitablement subjectes a fluctuacions ondulatòries pròpies del negoci bancari, totalment alienes i independents a la voluntat de la direcció de l’oficina i de tots els membres de la seva plantilla.