Extinción de BMN

Comunicat d’UOB sobre l’extinció de BMN

Solidesa, estabilitat, seguretat, força, durabilitat…? Quin engany, BMN!

A la Caixa de Balears, “Sa Nostra”, l’enterraren. Tots els seus actius i passius varen ser traspassats a Banco Mare Nostrum, S.A. l’octubre de 2011. La direcció del banc l’han ostentada alts càrrecs provinents sobretot de Caja Murcia y Caja Granada. Tot i el rescat de BMN, ni govern del PP ni autoritats monetàries no varen estimar convenient reemplaçar directius. Aquests varen voler vendre una imatge de durabilitat, estabilitat, seguretat, força… Un miratge prefabricat i caríssim a càrrec dels contribuents i dels treballadors que han patit regulació d’ocupació!

Sempre hem dit que els directius que varen fer ull a les caixes no podien liderar cap solució. Però amb tot el cinisme, varen idear i executar la bancarització de les caixes, amb el lamentable vot a favor dels sindicats majoritaris. Finalment, ha quedat demostrada la incapacitat de Carlos Egea i el seu equip per fer de BMN una entitat viable, tot i les concessions dels sindicats complaents en forma de reestructuracions laborals (algunes d’elles en frau de llei, segons la Inspecció de Treball i els Tribunals de Justícia) i el suport constant de Luis de Guindos. Egea, al final de BMN, tindrà el seu seient al Consell d’Administració de Bankia, l’entitat absorbent.

Ara tot són lamentacions, però quan era possible evitar perdre “Sa Nostra”, malgrat els reiterats avisos d’UOB (i de qualque advertiment públic a la premsa, com ara aquest), ningú dels que podien evitar el ‘ja està fet’, a les illes, va voler prevenir el desenllaç que havíem descrit.

Els que varen ser membres dels Òrgans de Govern de “Sa Nostra” recordaran les nostres intervencions al Consell d’Administració i a l’Assemblea General en què ens oposàvem, amb els impositors, al SIP i a la posterior fusió. Cal recordar també la proposició no de llei (p. 18) de Josep Melià rebutjada (p. 31 i següents) per tots els partits polítics, i per la Junta de Patrons de “Sa Nostra”.

L’extinció de les caixes d’estalvis a l’estat espanyol, a diferència de les dels lands alemanys, ha estat una subjugació política als interessos de la gran banca en perjudici de la societat, que ha perdut les importants aportacions a les Obres Socials i Culturals. El cas de “Sa Nostra” és palmari. Lamentam que responsables polítics balears de tot color hagin renunciat a mantenir sota la tutela de la Comunitat Autònoma un dels principals motors de l’economia balear que va arribar a tenir un retorn social anual de 13 milions d’euros!

Les Illes Balears i Pitiüses, 14 de setembre de 2017