Novetats del dia

Novetats del diaLlicència Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 by UOB

Diàriament, en aquesta pàgina hi veureu recollida tota aquella informació que té a veure amb l’actualitat del món docent que pot ser del vostre interès i que ens encarreguem d’aglutinar a manera de resum perquè la pugueu consultar en qualsevol moment.

30 DE MAIG DE 2023

CONCURS DE MÈRITS

 • FAQ i Tutorial del tràmit d’acceptació i/o renúncia
 • Accés

OPOSICIONS

 • Modificació de la composició del Tribunal núm. 3 d’Audició i Llenguatge
 • Més informació
 • Modificació de la llista definitiva de persones admeses i excloses a les oposicions extraordinàries
 • Més informació
 • Modificació de la llista definitiva de persones admeses i excloses a les oposicions ordinàries
 • Més informació

TRÀMITS SUBSTITUCIONS

 • Darrer tràmit ordinari curs actual: 2 al 5 de juny
 • Darrer tràmit urgent curs actual: 6 al 8 de juny

29 DE MAIG DE 2023

LES LÍNIES VERMELLES D’UOB ENSENYAMENT

Comunicat de premsa

Des d’UOB Ensenyament volem deixar clar al Partit Popular quines seran les dues línies vermelles que el sindicat no deixarà traspassar durant la propera legislatura:

 • Cap retrocés en el model lingüístic actual i els recursos assignats.
 • Compliment fil per randa del segon acord marc segons el calendari previst.
 • Seria bo que la Sra. Prohens tingués ben clares aquestes dues màximes des d’avui mateix a l’hora de prendre qualsevol decisió en matèria educativa. Estarem vigilants a qualsevol iniciativa, prests per a la negociació i llests per a la mobilització. Qui avisa no és traïdor.

CONCURS DE MÈRITS: LLISTA ADJUDICACIONS PROVISIONALS

MESA TÈCNICA INSTRUCCIONS

 • Convocada MT per dimarts 30 de maig a les 10:30h amb el següent ordre del dia:
 • 1. Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents públics de segon cicle d’EI, EP i ESO per al curs 2023-2024.
 • Accés a la documentació 
 • Podeu fer les vostres aportacions fins dilluns 28 a les 18h a ensenyame@uob.cat

OFERTA FORMATIVA

 • La sostenibilitat en les produccions audiovisuals

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

26 DE MAIG DE 2023

MESA SECTORIAL EDUCACIÓ CAMP D’APRENENTATGE FORMENTERA

 • Convocada MSE Extraordinària el dimarts 30 de maig a les 12:30 h amb el següent ordre del dia:
  1. Proposta de Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, la plaça de docent al camp d’aprenentatge de Formentera.
 • Accés a l’esborrany
 • Podeu fer les vostres aportacions fins dilluns 29 de maig a les 12 h a ensenyament@uob.cat.

CONCURS-OPOSICIÓ ORDINARI I EXCEPCIONAL (PROCÉS ESTABILITZACIÓ)

 • Publicada la Instrucció 1/2023 relativa a la gestió de les absències i els permisos del personal docent que hi participa.
 • Més informació.

FAQ PERMISOS I LLICÈNCIES

 • Consulta el document que hem creat des d’UOB Ensenyament on es recullen les preguntes més freqüents en relació amb els permisos i llicències.
 • Accés al document.

CANAL YOUTUBE UOB

25 DE MAIG DE 2023

TRIBUNALS OPOSICIONS EXTRAORDINÀRIES

Secundària

 • Resolució per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 15 de maig de 2023, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari que han d’actuar en els procediments selectius d’estabilització convocats per Resolució de 16 de desembre de 2022
 • Modifica els nomenaments definitius dels membres del tribunal número 1 del cos de professors d’ensenyament secundari de l’especialitat de procediments sanitaris i assistencials.
 • Més informació: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11744/673786/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Mestres

 • Resolució per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 15 de maig de 2023, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres que han d’actuar en els procediments selectius d’estabilització convocats per Resolució de 16 de desembre de 2022
 • Modifica els nomenaments definitius dels membres del tribunal número 1 del cos de mestres de l’especialitat de pedagogia terapèutica
 • Més informació: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11744/673787/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

MESA ALUMNAT

CONVIVÈNCIA I BENESTAR

FORMACIÓ PROFESSIONAL

24 DE MAIG DE 2023

BORSA INTERINITATS 23-24

 • Tràmit telemàtic per esmenar les deficiències de la documentació referida a les activitats formatives lliurades per a la seva actualització. 
 • Termini: fins dimarts 30 de maig de 2023.
 • Més informació.

CAMPS D’APRENENTATGE

PLA REFORÇ LLENGÜES ESTRANGERES 23-24

 • Llista de professorat admès del bloc 1 amb la numeració corresponent per al sorteig (Modalitat B).
 • Més informació.

23 DE MAIG DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats

 • Disseny i administració de xarxes amb MIKROTIK (II)
 • Les situacions d’aprenentatge en els processos selectius docents
 • Jornades de bones pràctiques en els plans d’igualtat

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

22 DE MAIG DE 2023

Concurs de trasllats post estabilització (IV). La solució: adjudicació en 2 torns

 • Circular 286/2023
 • Llegeix la circular aquí.

TRIBUNALS OPOSICIONS ORDINÀRIES

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat

 • Creixement personal i transformació social mitjançant l’art.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

19 DE MAIG DE 2023

MESA SECTORIAL

 • Convocada MSE el 23 de maig a les 10h amb el següent ordre del dia:
 • Proposta de convocatòria per cobrir places docents amb Comissió de Serveis pel programa de robòtica “Escuela 4.0”.
 • Esborranys dels currículums d’Energies renovables i de Manteniment aeromecànic d’avions.
 • Accés a la documentació
 • Podeu fer les vostres aportacions fins dilluns 22 a les 12h a ensenyame@uob.cat

COMISSIÓ DE SERVEIS AL CEP

 • Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos i de la llista provisional de puntuació dels mèrits.
 • Publicació dels requisits i rúbrica d’avaluació dels projectes.
 • Publicació de la comissió de selecció.
 • Més informació

Seràs UIB

 • Programa ESTALMAT-Illes Balears.
 • Campus temàtics d’estiu.
 • Xerrades virtuals per a pares i mares.
 • Concurs «Un Mar de Ciència».
 • Estàs ben informat de com funciona la PBAU?
 • Més informació

CAMPS D’APRENENTATGE

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat

 • Nivell bàsic en prevenció de riscs laborals

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

18 DE MAIG DE 2023

TRIBUNALS OPOSICIONS

17 DE MAIG DE 2023

INAUGURACIÓ SEU MENORCA

 • Ahir vàrem inaugurar la nostra seu a Menorca, concretament a Ciutadella, al Camí de Maó, 26. Gràcies a tots els que hi passàreu en algun moment!
 • Vos recordam que demà, dijous 18 a les 18:00 h, inaugurarem les nostres noves instal•lacions a Mallorca, al carrer Ter, 27 de Palma. Vos hi esperam!

15 DE MAIG DE 2023

MESA SECTORIAL

 • Convocada MSE el 17 de maig a les 10h amb el següent ordre del dia:
 • Proposta per la qual es modifiquen els criteris per considerar centres d’atenció preferent (CAP) determinats centres educatius públics, s’actualitza el llistat de CAP per al curs 2023-2024, s’estableixen les mesures de suport i dotació
  específica que han de rebre i es classifiquen com d’especial dificultat determinats llocs de treball docent.
 • Constitució de la subcomissió de seguiment del pla d’infraestructures.
 • Proposta de modificació del Reglament d’organització i funcionament de la Mesa Sectorial d’Educació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Accés a la documentació
 • Podeu fer les vostres aportacions fins dimarts 16 a les 12h a ensenyame@uob.cat

PROGRAMA DE COMPETÈNCIA COMUNICATIVA

 • Resolució per la qual es convoquen els centres públics dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de les Illes Balears que imparteixen el segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria o batxillerat per participar en el Programa de Competència Comunicativa per als cursos escolars 2023-2024 i 2024-2025.
 • Més informació

12 DE MAIG DE 2023

COL·LEGI PROFESSIONAL DOCENTS ILLES BALEARS

 • UOB Ensenyament convida a tots els i les docents a emplenar el formulari d’adhesió al manifest del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears. En el formulari trobareu l’explicació del perquè de la constitució d’un col·legi professional i la cronologia de les passes que s’han seguit els darrers quatre anys.
 • Termini: 12 de maig
 • Formulari d’adhesió

CONCURS TRASLLATS ESTATAL – COS DE MESTRES

 • Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de maig de 2023 per la qual es fa pública l’adjudicació definitiva de places als funcionaris docents del cos de mestres que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 d’octubre de 2022.
 • Més informació

CONCURS-OPOSICIÓ EXCEPCIONAL (ESTABILITZACIÓ)

 • Publicats els criteris generals de valoració de la fase d’oposició.
 • Més informació

PORTAL OPOSITOR/A I TAULELL ANUNCIS

 • S’ha habilitat l’accés al portal de l’opositor/a i al taulell d’anuncis, tant del concurs-oposició ordinari com l’excepcional (procés d’estabilització). 
 • Portal opositor/a 
 • Taulell anuncis

CONCURS DE MÈRITS

 • Nova publicació del barem definitiu de les convocatòries del concurs de mèrits, d’acord amb les informacions oficials rebudes de les administracions educatives fins a les 15.00 de l’11 de maig de 2023, una vegada esmenades les errades detectades en la primera publicació d’ahir.
 • Més informació

FOLC

11 DE MAIG DE 2023

COMPETÈNCIA DIGITAL

 • Resolució per la qual s’estableix el procediment per a l’acreditació de la competència digital docent en l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears per als cursos 2022-2023 i 2023-2024.
 • Més informació

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Resolució per la qual es modifica la Resolució per la qual es dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en modalitat presencial per al curs escolar 2023-2024.
 • Més informació

EOI

 • Resolució per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2023-2024.
 • Més informació

FORMACIÓ PERMANENT

 • Resolució per la qual es regulen les formes de participació en activitats de formació permanent del professorat.
 • Més informació

CONCURS-OPOSICIÓ ORDINARI

 • Publicats els criteris generals de valoració de la fase d’oposició.
 • Més informació

AJUTS EDUCACIÓ INFANTIL

Xarxa d’escoles infantils públiques:

 • Resolució per la qual es convoquen ajuts a la Xarxa d’escoles infantils públiques de les Illes Balears, per a l’any 2023.
 • Més informació

Xarxa complementària de la xarxa d’escoles públiques de primer cicle:

 • Resolució per la qual es convoquen els ajuts a la xarxa complementària de la xarxa d’escoles públiques de primer cicle de les Illes Balears, corresponents a l’any 2023.
 • Més informació

10 DE MAIG DE 2023

CONCURS DE MÈRITS EXCEPCIONAL

 • Publicació del barem definitiu de les convocatòries del Concurs de mèrits d’aquelles administracions educatives signants de l’Acord de la Conferència Sectorial d’Educació.
 • Aquests llistats generals, que s’ordenen per Cos, especialitat, torn d’ingrés i, en el seu cas, idioma, s’hi mesclen els aspirants de totes les CA.
 • Més informació

ASPIRANTS PER ILLES – OPOSICIONS 2023

09 DE MAIG DE 2023

CONCURS DE MÈRITS EXCEPCIONAL

 • Publicada la Resolució mitjançant la qual es modifica, atesa l’estimació de recursos, les llistes definitives d’aspirants exclosos i admesos en el procés selectiu d’estabilització.
 • Més informació

OPOSICIONS 2023

COMISSIONS DE SERVEIS

 • La Unidad de Acción Educativa Exterior obre el termini de presentació de sol·licituds per possibles vacants a les seves oficines de serveis centrals a Madrid com a Asesors/es Tècnics/ques Docents (ATD).
 • Més informació

INTERINITATS

 • Publicada Resolució per la qual es corregeixen les errades advertides en la Resolució per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d’interinitats del curs 2022-2023
 • BOIB
 • Publicada Resolució que estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins docents per al curs 2023-2024
 • BOIB

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Publicada Resolució per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels ensenyaments de formació professional dual, en règim intensiu, pel curs 2023-2024
 • BOIB
 • Obert des de l’01/09/23 fins al 19/01/26 el tràmit d’Integració del cos de professors tècnics de Formació Professional en el cos de Secundària
 • Més informació

IAQSE

 • S’ha publicat el document d’Estadístiques d’escolarització i resultats acadèmics dels ensenyaments no universitaris de règim general (avançament de dades, Illes Balears, curs 2021-2022).
 • Més informació

CANAL YOUTUBE UOB

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat

 • Formació per accedir a l’IEDIB (Institut d’Ensenyament a Distància de les I. Balears)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

08 DE MAIG DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat

 • Lideratge, comunicació i gestió de la transformació per a caps d’estudis. Menorca

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

COMISSIÓ DE SERVEIS IEDIB

 • Resolució conjunta del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Personal Docent de dia 4 de maig per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis per a les places de jornada sencera o complement d’horari en el cas de places de jornada parcial, places de professor de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB).
 • Més informació

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

 • Resolució per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic, de Disseny i de Música i es convoquen les proves específiques d’accés per al curs 2023-2024.
 • Més informació

05 DE MAIG DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats

 • Els peixos de Menorca
 • Docker per desenvolupadors
 • Elaboracions a la vista del client i noves tendències

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

FORMACIÓ UVAI DM (FUNDACIÓ NEMO)

 • Desenvolupant capacitats i competències de l’alumnat amb dificultats motores
 • Més informació

04 DE MAIG DE 2023

OPOSICIONS ORDINÀRIES I EXTRAORDINÀRIES

 • Publicades les resolucions que permeten, a qualsevol opositor, seleccionar com a lloc d’examen Menorca o Eivissa en ambdós processos d’oposicions
 • Tràmit de selecció: des de les 00:01 del dia 05/05/23 fins a les 8.59 hores de dia 08/05/23
  Accés al tràmit ordinàries
  Accés al tràmit extraordinàries
 • Tots els opositors que no facin el tràmit seran assignats a tribunals a Mallorca.
 • Es crearan tribunals a la resta d’illes en aquelles especialitats on hi hagi deu o més sol·licituds d’aspirants i un nombre suficient de funcionaris de carrera del cos i de l’especialitat que ho permeti.
 • Recordau que les oposicions són d’àmbit territorial de Comunitat Autònoma i que el lloc d’examen no determina, en cap cas, que la plaça obtinguda sigui en una determinada illa.
 • Resolució oposicions ordinàries
 • Resolució oposicions extraordinàries

CONCURS TRASLLATS INSPECCIÓ

 • Adjudicació definitiva de places als funcionaris docents dels cossos d’inspectors
 • Més informació

FP-LLENGÜES ESTRANGERES

 • Llistes provisionals de sol·licitants admesos i exclosos per participar a dos programes d’immersió lingüística l’estiu de 2023 – Pla pilot de reforç en llengües estrangeres
 • Termini de reclamacions: del 4 al 17 de maig de 2023
 • Més informació

03 DE MAIG DE 2023

MESA SECTORIAL EDUCACIÓ

 • Convocada MSE per dijous 04/05 a les 9:30
 • Tema a tractar:
  • Comissions de serveis a l’IEDIB
 • Accés als esborranys

DIRECCIONS CENTRES

 • Projecte d’ordre del conseller d’Educació i Formació Professional pel qual s’aproven les bases per a la selecció, el nomenament, l’avaluació, la renovació i el cessament dels directors de centres públics que imparteixen ensenyaments no universitaris en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat

 • Actualització de la funció directiva. Lideratge pedagògic i gestió d’equips

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

02 DE MAIG DE 2023

CANVI DE COS

 • Rectificació de les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per ser integrats en el cos de professors d’ensenyament secundari
 • BOIB

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats

 • Kit digital a l’Aula del Futur de Formentera
 • Lideratge, comunicació i gestió de la transformació per a caps d’estudis. Eivissa
 • El gran valor dels equips. Lideratge i gestió dels canvis per a caps d’estudis

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

29 D’ABRIL DE 2023

CONCURS DE TRASLLATS

 • Adjudicació definitiva dels cossos de secundària, formació professional, música i arts escèniques, escoles oficials d’idiomes, i arts plàstiques i disseny.
 • Resolució
 • Llista d’adjudicacions

OPOSICIONS

 • Ens arriba aquesta informació des de Conselleria respecte de la possibilitat de realitzar algunes proves de les oposicions en diferents illes. No tenim, encara, més informació al respecte.
 • Nota de premsa Conselleria

28 D’ABRIL DE 2023

MESA SECTORIAL EDUCACIÓ CARRERA PROFESSIONAL

 • Convocada MSE el 3 de maig a les 9:00 h amb el següent ordre del dia:
 1. Proposta d’acord de bases per al desenvolupament de la carrera professional docent.

27 D’ABRIL DE 2023

CALENDARI ESCOLAR

FORMACIÓ CENTRES

 • Resolució per la qual s’aproven les bases de la convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa i de programes educatius per al curs 2023-2024 adreçada als centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.
 • Més informació

AJUTS INDIVIDUALITZATS ALIMENTACIÓ

 • Resolució per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajuts individualitzats d’alimentació per a alumnes de centres públics d’educació secundària obligatòria i formació professional bàsica que no poden gaudir del servei de menjador escolar durant el curs escolar 2022-2023.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats

 • Meteorologia aplicada al sector agrari – Mallorca
 • Introducció al sake – Mallorca
 • Estètica oncològica i cures especials

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

26 D’ABRIL DE 2023

INTERINS

25 D’ABRIL DE 2023

INTERINS

 • Publicada la Resolució per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023.
 • Més informació
 • Publicada la Resolució per la qual s’aproven les instruccions per a la presentació d’activitats formatives arran de la Resolució per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 4 novetats

 • Disseny i administració de xarxes amb MIKROTIK (I)
 • Gestió del color
 • Benestar emocional a la comunitat educativa
 • VI Jornades d’Estudis Locals de Felanitx

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

24 D’ABRIL DE 2023

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

 • Resolució per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat

 • El centre ABN
 • Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

21 D’ABRIL DE 2023

SEMÀFOR D’ACTUACIONS DE L’ACORD MARC

 • UOB Ensenyament posa a la disposició dels docents el Semàfor d’actuacions de l’Acord Marc amb necessitat de negociació urgent per a la seva aplicació al curs 2023-24 amb la finalitat que tot el col·lectiu pugui estar al corrent de les actuacions pendents, en tràmit i finalitzades relatives a n’aquest acord. Atès que és un document en constant canvi, el podreu trobar sempre actualitzat a la nostra web
 • Més informació

20 D’ABRIL DE 2023

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Resolució per la qual es concedeixen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2021-2022.
 • Més informació

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

 • Resolució per la qual es publica la relació de persones habilitades per exercir les funcions d’assessorament i d’avaluació en els procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació.
 • Més informació

COMISSIONS DE SERVEIS

 • Resolució per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir places d’assessors de formació permanent als centres de professorat en comissió de serveis
 • Termini de presentació: vint dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució en el BOIB.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat

 • En clau d’equip: comunicació afectiva i efectiva des de la mirada sistèmica

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

19 D’ABRIL DE 2023

RECURSOS EDUCATIUS

 • Propostes didàctiques de llengua catalana
 • Es posen a disposició de tots els centres 200 carpetes de propostes didàctiques per treballar, especialment de forma oral, la llengua catalana a les escoles.
 • Més informació

ATRIBUCIÓ DOCENT

 • Assignació de matèries d’ESO i Batxillerat a les especialitats dels diferents cossos docents i altres modificacions normatives derivades de l’aplicació de la LOMLOE
 • Més informació 

OFERTA FORMATIVA

Avui, 2 novetats

 • Prevenció de les addiccions
 • Som Docents II

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

18 D’ABRIL DE 2023

TRIBUNALS CONCURS-OPOSICIÓ EXCEPCIONAL

Composició provisional dels tribunals del concurs-oposició corresponent al procés d’estabilització (excepcional):

IAQSE

 • S’ha publicat a la plana web de l’IAQSE el document d’avaluació nº 24, sobre l’escolarització de l’alumnat estranger en centres educatius de les Illes Balears en 2n cicle d’EI, EP i ESO.
 • Document

CFIRDE-IB

 • Publicat el Decret 22/2023, de 17 d’abril, pel qual es regula el Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’Exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears (CFIRDE-IB).
 • BOIB

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats:

 • Veus que venen de lluny
 • I Jornada de lideratge pedagògic. Mallorca
 • Realització i acabat de paviments verticals i horitzontals. Aïllaments tèrmics

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

17 D’ABRIL DE 2023

MESA SECTORIAL

 • Convocada Mesa Sectorial Extraordinària el 20 d’abril a les 9:30h amb el següent ordre del dia:
 • Esborrany de la resolució per a l’acreditació de la competència digital docent.
 • Accés a l’esborrany
 • Podeu fer les vostres aportacions fins dimecres 19 a les 12h a ensenyament@uob.cat

MESA TÈCNICA

 • Convocada Mesa Tècnica el 24 d’abril a les 9:30h amb el següent ordre del dia:
 • Carrera Professional Docent
 • Accés a l’esborrany
 • Podeu fer les vostres aportacions fins divendres 21 a les 12h a ensenyament@uob.cat

DIRECTORS/ES

 • Publicació de la llista definitiva dels aspirants que consoliden parcialment el complement retributiu específic de director.

TRASLLAT DE SEU MALLORCA

 • Informar-vos que UOB Ensenyament ens hem traslladat de seu. A partir d’avui portarem a terme la nostra acció sindical i atendrem les vostres consultes al carrer del Ter, núm. 27 – 1r Esquerra – Oficina 12 A (just enfront de Conselleria).

CANVI DE TELÈFON DE CONTACTE

 • Aquest trasllat de seu també comporta un canvi de número de telèfon fix. A partir d’ara vos atendrem al 971 37 90 16, així com també al mateix número de telèfon mòbil, el qual continua operatiu: 693 745 906.

SeràsUIB

 • De tu a tu (sessions virtuals)
 • Prova d’aptitud personal dels graus d’Educació Infantil, d’Educació Primària i doble titulació (PAP_Edu)
 • Beques generals del Ministeri d’Educació i Formació Professional
 • Xerrades virtuals per a pares i mares
 • Scratch Day 2023
 • World Robot Olympiad 2023
 • Olimpíades i concursos
 • Estàs ben informat de com funciona la PBAU?
 • Orientació personalitzada
 • Tota la informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 30 novetats:

 • Regulació emocional i presència III
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 4. Avaluació i retroacció. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell B1 del MRCDD
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell A2 del MRCDD
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Disseny i interpretació de projectes de jardineria – Mallorca
 • Extensions de pipelles, i disseny de celles amb henna – Mallorca
 • L’acompanyament de la diversitat sexual, de gènere i familiar. Mirada transformadora
 • Creativa-Ment, Serena-Ment i Activa-Ment. Neurociència i educació cognitiva-emocional
 • Detecció, contenció i abordatge de les violències masclistes amb adolescents
 • M-Learning. Ús i creació d’apps educatives
 • Aprenentatge cooperatiu
 • Competències cognitivoemocionals
 • eTwinning, primeres passes
 • Les situacions d’aprenentatge. Educació Infantil i Primària
 • Les situacions d’aprenentatge a Secundària
 • De la investigació a l’aula
 • Treball de recerca de Batxillerat
 • AbiesWeb. Iniciació amb competència digital
 • El gust per la lectura. Propostes didàctiques
 • Avaluar per competències
 • Inverteix la teva classe. Flipped classroom
 • Aprenentatge basat en projectes
 • Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau el nostre web

MESA SECTORIAL

 • Convocatòria de Mesa Sectorial Extraordinària per dilluns 17-04 a les 9:30
 • Temes a tractar:
  • Pròrroga convocatòria interins
  • Tutorització 23-24

 • Accés als esborranys
 • Podeu fer les vostres aportacions a ensenyament@uob.cat fins divendres 14 a les 14 h.

OPOSICIONS

COMISSIONS DE SERVEIS

 • Instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2023-2024.
 • Termini sol·licituds: del 15 al 22 de maig de 2023, ambdós inclosos.
 • Més informació

5 D’ABRIL DE 2023

UOB dona suport a l’OCB i rebutja les amenaces i xenofòbia de l’extrema dreta

Aquesta setmana els neofeixistes han amenaçat la seu de l’OCB i la mateixa Obra Cultural Balear amb uns missatges i vídeos ben explícits on anuncien que si ells governen, l’OCB no continuarà on és.

No necessitam explicar la trajectòria de l’OCB perquè tots sabem la gran tasca desenvolupada per l’entitat en defensa de la llengua, la cultura i el dret a l’autogovern d’aquesta terra, 60 anys de compromís i lluita.

UOB rebutja totalment aquests atacs dels ultradretans contra l’OCB i mostra el seu suport i compromís compartit amb l’Obra. Contra el feixisme, cap passa enrere!

VACANCES DE PASQUA

4 D’ABRIL DE 2023

CONCURS DE MÈRITS EXCEPCIONAL

 • Publicació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el procediment.
 • Tràmit de reintegrament de les taxes del dret de participació.
 • Tota la informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats:

 • Lectura i biblioteca escolar (Mallorca)
 • Lectura i biblioteca escolar (Menorca)
 • Lectura i biblioteca escolar (Eivissa)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

3 D’ABRIL DE 2023

UOB reclama amb urgència una llista d’interinitats per a la pública i una altra per a la concertada

Si les escoles concertades es financien amb doblers públics, seria lògic que hi hagués dues llistes públiques. 

Circular 283/2023

INTEGRACIÓ PTFP

 • Resolució en la que se relacionen les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per ser integrats en el cos de professors d’ensenyament secundari, segons el procediment convocat per resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 de gener de 2023.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats:

 • Com puc cuidar la meva veu?
 • Introducció a Arduino (B)
 • Assessorament i dinamització de les formacions als centres: la gestió d’equips

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

30 DE MARÇ DE 2023

LLIBRES TEXT

 • Resolució de dia 20 de març de 2023, per la qual s’aprova la convocatòria per participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2023-2024 en centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen estudis d’educació primària i d’educació secundària obligatòria dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional
 • Sol.licituds: únicament mitjançant el GESTIB del 31 de març al 5 de maig de 2023
 • Més informació

EDUCACIÓ INFANTIL

 • Resolució per la qual es convoquen, per als exercicis 2023 a 2025, ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, ajuts en espècie per a l’acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts corresponents a la convocatòria 2020-2024, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
 • Més informació

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

 • Resolució de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució de 2 de desembre de 2022 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Metodologies actives i gestió de projectes educatius

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

29 DE MARÇ DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Sistemes de tracció i frenada en vehicles elèctrics

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

28 DE MARÇ DE 2023

CONCURS DE MÈRITS EXCEPCIONAL

 • Avui, 28 de març, finalitza termini reclamacions puntuació provisional assignada nous admesos de dia 14 de març.
 • Més informació

ACORD MARC

 • Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial d’Educació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 27 de febrer de 2023 sobre mesures sociolaborals i millores educatives.
 • BOIB

FP

 • UOB Ensenyament s’adhereix al Manifest sobre l’ús de les pantalles per promoure un desenvolupament saludable en la primera infància (de 0 a 6 anys) i, a més, insta a fer-ho també la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa perquè tingui presents els prejudicis que el seu ús pot provocar en el ple desenvolupament dels nostres infants.
 • BOIB

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats:

 • Com puc cuidar la meva veu? CEPA Francesc de Borja Moll (Inca)
 • Gestió i seguiment de projectes Erasmus+
 • Sol·licitud per acreditacions ERASMUS+ (KA120) per a escolar i adults

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

27 DE MARÇ DE 2023

DOCENTS A L’ESTRANGER

 • Professorat en seccions bilingües d’espanyol en centres educatius d’Europa central, oriental i China.
 • Sol·licituds: del 23 de març al 14 d’abril del 2023 a las 14:00h
 • Més informació

CONCURS-OPOSICIÓ ORDINARI

 • Avui, 27 de març, finalitza termini per presentar reclamacions llistes provisionals admesos i exclosos.
 • Més informació

UOB S’ADHEREIX AL MANIFEST SOBRE L’ÚS DE PANTALLES 0-6

 • UOB Ensenyament s’adhereix al Manifest sobre l’ús de les pantalles per promoure un desenvolupament saludable en la primera infància (de 0 a 6 anys) i, a més, insta a fer-ho també la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa perquè tingui presents els prejudicis que el seu ús pot provocar en el ple desenvolupament dels nostres infants.
 • Consulta el Manifest
 • Adhesió

OFERTA FORMATIVA

Avui, 2 novetats:

 • Cuina mexicana
 • Projecte videojoc II.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

24 DE MARÇ DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Introducció a Photoshop.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

23 DE MARÇ DE 2023

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

 • Resolució per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels ensenyaments artístics professionals i elementals de música i dansa dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2023-2024, s’autoritza el Programa d’Ensenyaments Integrats (PEI), se’n dicten les normes d’admissió i se n’aprova el calendari d’admissió.
 • Més informació

22 DE MARÇ DE 2023

OPOSICIONS

 • OPOSICIONS
 • Les oposicions del procés d’estabilització començaran el 18 de juny .
 • Les oposicions ordinàries començaran el 25 de juny.

INTERINS

 • Aquest curs no s’obrirà borsa per noves incorporacions a la llista d’interinitats.
 • Les persones que ja figuren a la llista podran actualitzar mèrits i fer canvis a les seves funcions i opcions.
 • En tenir més informació la vos farem arribar pels nostres canals habituals.

PROVES DE LLENGUA CATALANA

 • Proves lliures de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu.
 • Termini d’inscripció: del 23 de març al 5 d’abril, ambdós inclosos.
 • Més informació

ESTADES PROFESSIONALS EUROPEES

 • Ajuts per fer estades professionals en centres educatius d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Itàlia, Irlanda, Malta, Noruega, Països Baixos, Portugal, Regne Unit, Suècia i Suïssa, per a docents que prestin els seus serveis en centres educatius públics espanyols.
 • Sol·licituds: fins al 15 d’abril a les 13h.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • El model de suport i orientació inclusiu al marc de la LOMLOE (4a edició)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

21 DE MARÇ DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 7 novetat:

 • Neuroeducació: Què cal tenir en compte en la nostra pràctica docent?
 • Introducció a les xarxes socials i creació de contingut per FP
 • Realitat Virtual i impressió 3D (B)
 • Introducció a Odoo – 2a part
 • Construcció de petites infraestructures
 • Acompanyament constructiu en el pràcticum (Grup 7) 22-23
 • Jornades Som dOcentS II

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

20 DE MARÇ DE 2023

INTERINS

 • El darrer tràmit de substitucions del segon trimestre tindrà lloc entre el 24 i el 27 de març de 2023.
 • Els interins NO DISPONIBLES que volgue estar DISPONIBLES el 3r trimestre teniu fins al 23 de març per canviar el vostre estat (Portal Docent Interí ➡️ Utilitats ➡️ Canvi disponibilitat).
 • Més informació

Mesa Sectorial Educació

 • Convocada MSE extraordinària el 22 de març a les 9:30h amb el següent ordre del dia:
 1. Proposta de resolució de comissions de serveis per al curs 2023-24.
 2. Calendari de processos de la Direcció General de Personal Docent.
 3. Proposta de modificació per la qual es convoca, per al curs 2022-2023, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions.

DIRECTORS

 • Llista provisional admesos per a la Consolidació parcial del complement de director 2022-2023.
 • Reclamacions: del 21 a 27 març, ambdós inclosos.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • El vídeo com a recurs dins l’aula d’FP.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

17 DE MARÇ DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 2 novetats:

 • L’assertivitat com a eina en l’àmbit sanitari.
 • Geoinformació per a l’FP.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

16 DE MARÇ DE 2023

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Resolució per la qual es dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en modalitat presencial per al curs escolar 2023-2024
 • 1a fase admissió: de l’1 al 30 de juny de 2023, ambdós inclosos. 2a fase admissió: de l’1 al 7 de setembre de 2023, ambdós inclosos. 
 • Més informació

AVALUACIÓ NESE

 • Resolució per la qual s’aproven les instruccions per regular el registre de la qualificació dels resultats del procés d’aprenentatge a les actes d’avaluació de final de curs (avaluació acreditativa) dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu matriculats als centres ordinaris d’educació primària i educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2022-2023
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 4 novetats:

 • Itineraris per aprendre de l’entorn
 • EDUTECA IB, biblioteca escolar digital de les Illes Balears (3r trim.)
 • L’atenció professional a les víctimes de violència masclista (Palma)
 • L’atenció professional a les víctimes de violència masclista (Inca)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

15 DE MARÇ DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 4 novetats:

 • All the World’s a stage: Teatre a l’aula d’anglès
 • Jornada d’intercanvi d’experiències del programa Escacs a l’escola
 • Com puc cuidar la meva veu?
 • El patrimoni històric i cultural de Calvià i la seva aplicació a l’aula II

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

14 DE MARÇ DE 2023

CONCURS DE MÈRITS EXCEPCIONAL

 • Publicació de la llista de nous aspirants admesos, amb la puntuació provisional dels mèrits, i termini de reclamacions (Base 6.3 – Resolució 9683 – Núm. 147 15 de novembre de 2022).
 • Termini per a presentar reclamacions: del 15 al 28 de març, ambdós inclosos.
 • Més informació

13 DE MARÇ DE 2023

NOTA DE CONDOL

CONCURS-OPOSICIÓ ORDINARI

 • Resolució de 13 de març de 2023, per la qual es fan públiques les llistes provisionals dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició. 
 • Termini per a presentar reclamacions: del 14 al 27 de març, ambdós inclosos.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Jornades Bones pràctiques inclusives.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

10 DE MARÇ DE 2023

CONCURS-OPOSICIÓ EXCEPCIONAL

 • Resolució de 9 de març de 2023, per la qual es modifica la Resolució de 20 de febrer de 2023 per la qual es fan públiques les llistes provisionals dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició.
 • Termini per al·legacions: del 10 al 23 de març, ambdós inclosos.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Com implementar una formació de qualitat en Prevenció de Riscos Laborals.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

09 DE MARÇ DE 2023

ESCOLARITZACIÓ

08 DE MARÇ DE 2023

CONCURS-OPOSICIÓ EXCEPCIONAL

 • Devolució de la taxa
 • El tràmit per sol·licitar la devolució de la taxa en els casos d’aspirants que hagin fet la inscripció en el procés selectiu d’estabilització, mitjançant concurs oposició, en el que no hi havia plaça convocada de la seva especialitat, s’habilitarà durant el mes de juliol de 2023, una vegada s’acabi aquest procediment selectiu.
 • Més informació

AJUDES DESPLAÇAMENTS

 • Convocatòria d’ajudes de desplaçament per a estudiants universitaris de les Illes Balears empadronats a l’illa de Mallorca que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2022-2023
 • Termini de presentació de sol·licituds: des del 2 de març fins al 14 de juliol de 2023, ambdós inclosos.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • El model de suport i orientació inclusiu al marc de la LOMLOE (3a edició)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

07 DE MARÇ DE 2023

INTEGRACIÓ PTFP AL COS SECUNDÀRIA

 • Publicació del llistat provisional de les persones que es proposen per ser integrades.
 • Reclamacions: del 8 al 21 de març, ambdós inclosos.
 • Tota la informació

CONCURS DE TRASLLATS ESTATAL

 • Publicació llistat provisional del concurs de trasllats cos de Mestres.
 • Reclamacions i desistiments: del 8 al 21 de març, ambdós inclosos.
 • Tota la informació

SEGON ACORD MARC

 • UOB Ensenyament signarà el Segon Acor Marc.

SERÀS UIB

06 DE MARÇ DE 2023

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional.
 • Període d’inscripció: del 3 fins al 17 de març de 2023.
 • Realització de les proves: 10 i 11 de maig de 2023.
 • Més informació

PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

 • Resolució de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears.
 • Més informació

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

 • Resolució per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • Més informació

INSTRUCCIONS

 • Resolució per la qual es despleguen determinats aspectes, per al curs escolar 2023-2024, respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears.
 • Més informació

03 DE MARÇ DE 2023

CAMPS D’APRENENTATGE

 • Instrucció 3/2023, de 16 de febrer, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per la qual es fixen les bases del procés d’avaluació del professorat destinat als camps d’aprenentatge (CA) i que va obtenir plaça mitjançant la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 12 d’abril de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, les places de docents per els camps d’aprenentatge de les Illes Balears.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Taller de cal·ligrafia artística i recursos educatius.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

02 DE MARÇ DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats:

 • Avaluar i aprendre per competències a l’àmbit lingüístic.
 • Autogestió emocional i comunicació assertiva.
 • Inclusió d’alumnes amb discapacitat visual a l’àrea de música.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

27 DE FEBRER DE 2023

CONCURS-OPOSICIÓ ORDINARI

 • Resolució de la directora general de Personal Docent de 22 de febrer de 2023 per la qual es rectifica l’errada advertida en la Resolució de la directora general de Personal Docent d’1 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques i de mestres a les Illes Balears, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 7 de febrer de 2023.
 • Més informació

PLANTILLES ORGÀNIQUES – COS DE MESTRES

 • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució de dia 16 de gener de 2022 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres.
 • Més informació

PLANTILLES ORGÀNIQUES – RESTA DE COSSOS

 • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució de dia 16 de gener de 2022 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.
 • Més informació

AJUTS MENJADOR

 • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 16 de febrer de 2023 per la qual es convoquen ajuts individualitzats d’alimentació per a alumnes de centres públics d’educació secundària obligatòria i formació professional bàsica que no poden gaudir del servei de menjador escolar durant el curs escolar 2022-2023.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 4 novetats:

 • BalearSkills 2023.
 • Socorrisme aquàtic en espais oberts.
 • Millora de les activitats orals a la classe de francès com a llengua estrangera.
 • L’entrenament auditiu als ensenyaments de música.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

24 DE FEBRER DE 2023

CONCURS TRASLLATS ESTATAL – DOCENTS

 • Resolució de 24 de febrer de 2023 per la qual es fa pública l’adjudicació provisional de places als funcionaris docents dels cossos de secundària que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal.
 • Reclamacions i desistiments: del 27 de febrer al 13 de març, ambdós inclosos.
 • Més informació

CONCURS TRASLLATS – INSPECTORS

 • Resolució de 24 de febrer de 2023 per la qual es fa pública l’adjudicació provisional de places als funcionaris docents dels cossos d’inspectors d’educació.
 • Més informació

PROGRAMES IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA ESTIU 2023

 • Convocatòria d’ajuts en espècie per a participar a programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres durant l’estiu del 2023.
 • Més informació

PERSONAL ADMINISTRATIU CEPA

 • Contractació de personal administratiu a mitja jornada per a cada un dels CEPA de les Illes Balears (reivindicació històrica d’UOB Ensenyament).
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 2 novetats:

 • El nou currículum a Educació Física.
 • Cos, moviment i aprenentatge.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

23 DE FEBRER DE 2023

INSPECTORS

 • Resolució per la qual es convoquen els aspirants a les proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a l’acte de presentació i a la realització de la primera part de la prova.
 • Més informació

MESA DELS DOCENTS

 • Resolució per la qual s’ordena la publicació del Reglament de funcionament de la Mesa dels Docents.
 • Més informació

EDUCACIÓ INFANTIL

 • Resolució per la qual es despleguen determinats aspectes dels processos d’admissió i matriculació en els nivells de primer cicle d’educació infantil corresponents al curs escolar 2023-2024 als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Ensenya a presentar el Treball de Recerca seguint el Model TED TALKS.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

22 DE FEBRER DE 2023

OPOSICIONS ESTABILITZACIÓ

 • Publicació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos
 • Al·legacions fins al 7 de març.
 • Més informació

ACTIVITATS ALUMNES

 • Representació de teatre líric VERDING
 • Sessions a Mallorca, Menorca i Eivissa
 • Més informació 

SELECCIÓ DIRECCIONS

 • Publicació de les llistes provisionals de precandidats admesos i exclosos
 • Llistat provisional de centres sense precandidat a la direcció per al curs 2023/24
 • Termini al·legacions al llistat de precandidats exclosos: fins al 27/02/23
 • Més informació

LLENGUA CATALANA

 • Previsió de la convocatòria de proves de maig
 • Es convocaran proves de tots els certificats de coneixements generals (A2, B1, B2, C1 i C2) i del certificat de coneixements de llenguatge administratiu (LA)
 • Termini d’inscripció: a partir de la segona quinzena de març
 • Més informació

PROFESSORS A L’EXTERIOR

 • Convocatòries del programa de professors interins en programes educatius a l’exterior
 • Inscripcions obertes a França, Andorra, Portugal, Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

 • El model de suport i orientació inclusiu al marc de la LOMLOE (2a. edició)
 • VI Jornades d’Estudis Locals de Felanitx

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

21 DE FEBRER DE 2023

FP: ESTADES FORMATIVES

OFERTA FORMATIVA
Avui, 6 novetats:

 • Procediments i tècniques de primers auxilis als centres educatius
 • L’acompanyament emocional a través de la literatura infantil i juvenil
 • El joc de la música
 • Nutrició conscient
 • Gastronomia molecular aplicada a líquids alcohòlics (B)
 • Suport vital bàsic i primers auxilis

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

20 DE FEBRER DE 2023

FOLC

 • Publicació de les llistes definitives d’inscrits.
 • Realització de les proves: del 20 al 24 de març.
 • Més informació

ALUMNAT NESE

 • Instrucció 2/2023 de 16 de gener de 2023 en relació al document d’acreditació provisional de necessitats específiques de suport educatiu que es realitza per a aquell alumnat que s’escolaritza per primera vegada en centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears durant el curs 2022-2023.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats

 • Tècniques teatrals com a recurs a l’aula
 • La tutoria afectiva
 • Introducció a PowershelL

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau el nostre web

17 DE FEBRER DE 2023

CONCURS DE TRASLLATS ESTATAL

 • Data prevista de la publicació de les llistes provisionals: cos de mestres 3 de març, resta de cossos 24 de febrer.
 • Llistes definitives, previsiblement, a principis de maig.

INTERINS

 • Per tasques d’actualització del servidor del Govern, les quals s’havien de realitzar la setmana passada, s’han posposat per aquesta. Llavors, avui divendres i demà dissabte es duran a terme. Per aquesta raó, ahir s’obrí el tràmit setmanal de substitucions.
 • Termini: fins dilluns 20/02/2023 a les 10 h.
 • Més informació sobre especialitats incloses i accés al tràmit.

AVALUACIÓ ASSESSORS/ES CEP

 • Publicació del llistat d’admesos en el procés d’avaluació.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA
Avui, 7 novetats:

 • 1, 2, 3 Emoció (3r trimestre).
 • Cicle de conferències: Reptes per educar (-nos).
 • Història de l’evolució de l’alimentació a Mallorca.
 • Programa Cooperació – Centres educatius per a la ciutadania global i transformadora.
 • Educació transformadora: eines i estratègies actuals (Mallorca).
 • Educació transformadora: eines i estratègies actuals (Eivissa).
 • Educació transformadora: eines i estratègies actuals (Menorca).

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

16 DE FEBRER DE 2023

CONCURS EXCEPCIONAL DE MÈRITS

 • Llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos.
 • Reclamacions del 16/02/23 al 02/03/23 (tràmits telemàtics)
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA
Avui, 13 novetats:

 • Psicomotricitat II: Presa de consciència de la pròpia acció de la psicomotricista.
 • Psicomotricitat. Fonaments teòrics i pràctica educativa a la primera infància. Mallorca.
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell A2 segons el MRCDD.
 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell A2 segons el MRCDD.
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell B1 segons el MRCDD.
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell B1 segons el MRCDD.
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell A2 segons el MRCDD.
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell A2 segons el MRCDD.
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell B1.
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell B1 segons el MRCDD.
 • Àrea 4. Avaluació i retroacció. Nivell B1 segons el MRCDD.
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell A2 segons el MRCDD.
 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell B1 segons el MRCDD.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

15 DE FEBRER DE 2023

CONCURS DE MÈRITS

ACORD MARC I CARRERA PROFESSIONAL: PRIMER ROUND

LA BAREMACIÓ DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ, IMPARTICIÓ D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ I RLT

14 DE FEBRER DE 2023

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses a les estades formatives en empreses.
 • Més informació

13 DE FEBRER DE 2023

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Resolució per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització.
 • Inscripció: del 3 al 17 de març de 2023, ambdós inclosos.
 • Més informació

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Resolució per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització.
 • Inscripció: del 2 al 10 de març de 2023, ambdós inclosos.
 • Més informació

MESA SECTORIAL

 • Convocada MSE per dimecres 15 de febrer a les 09:30 amb el següent ordre del dia:
 • Proposta d’acord pel qual es declara d’interès públic el desenvolupament, com a segona activitat, de la impartició d’activitats de formació dels professorat relacionades amb els currículums LOMLOE d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i grau bàsic de formació professional, quan suposi més de 75 hores a l’any.
 • Proposta d’aprovació de la RLT del personal funcionari docent al servei de l’Administració de la CAIB.
 • Informació sobre el procés d’estabilització.
 • Accés a l’esborrany
 • Podeu fer les vostres aportacions fins dimarts 14 de febrer a les 12h. a ensenyament@uob.cat.

OFERTA FORMATIVA

 • Recursos i activitats per a l’adquisició dels sons de la parla en infants.
 • Cicle de conferències Escola Feminista: Dones, sexualitat i salut.
 • L’acompanyament emocional a través de la literatura infantil i juvenil.
 • L’educació afectiva i sexual. En tots els sentits.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

10 DE FEBRER DE 2023

FOLC

RECURSOS PER AL PROFESSORAT

COMPROVA LA TEVA NÒMINA

09 DE FEBRER DE 2023

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Resolució de 3 de febrer de 2023 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització.
 • Termini: del 3 al 17 de març de 2023, ambdós inclosos.
 • Més informació

08 DE FEBRER DE 2023

TRÀMIT SUBSTITUCIONS

 • Per tasques d’actualització del servidor del Govern durant el divendres i el dissabte, s’avança el tràmit setmanal de substitucions a demà dijous.
 • Termini: fins dilluns 13/02/2023 a les 10h.
 • Especialitats incloses i accés al tràmit

ESMENA CURSOS DE FORMACIÓ

 • S’amplia fins al 23 de febrer el termini per esmena de deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d’inscripció al Registre General de la Formació Permanent del Professorat lliurades entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2022.
 • Més informació

OPOSICIONS INSPECCIÓ

 • Publicació de les llistes, amb caràcter definitiu, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició.
 • Tràmit de reintegrament de les taxes per a les persones excloses: del 8 al 27 de febrer, ambdós inclosos.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA
Avui, 3 novetats

 • Jornades de Llengua i Ensenyament. L’Oralitat
 • Desplegament del maquinari d’impressió 3D professional i talladora làser (Menorca)
 • Projecte LOVA, un model d’aprenentatge competencial

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

07 DE FEBRER DE 2023

OPOSICIONS ORDINÀRIES 2023

06 DE FEBRER DE 2023

EOI

 • Procediment de matrícula dels alumnes de la modalitat lliure dels idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears.
 • Inscripció: de les 9 h del dia 14 de març a les 22 h del dia 28 de març de 2023 al web de qualsevol de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears.
 • CATALÀ (Illa de Mallorca): de les 9 h del 27 de febrer a les 22 h del 10 de març de 2023 des del portal.

EAP

 • Ordre 4/2023, del conseller d’Educació i Formació Professional d’1 de febrer de 2023, d’organització i funcionament dels equips d’atenció primerenca de les Illes Balears dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.
 • Més informació.

AVALUACIÓ ASSESSORS

 • Resolució per la qual s’aproven les bases de la convocatòria del procés d’avaluació dels assessors dels centres de professorat que van obtenir plaça en règim de comissió de serveis mitjançant les convocatòries públiques aprovades per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 27 de març de 2019 i per la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 12 d’abril de 2021.
 • Més informació.

PREMIS PER A PERSONES ADULTES

 • Resolució per la qual es convoquen els Premis d’Educació Secundària per a Persones Adultes corresponents al curs 2022-2023 per als alumnes de centres públics de les Illes Balears.
 • Més informació.

OFERTA FORMATIVA
Avui, 1 novetat

 • Situacions d’aprenentatge amb una perspectiva DUA al centre.


Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.